Prowadzenie budżetu domowego to bardzo dobry zwyczaj. Takie obliczenia można zapisywać na różne sposoby. Najstarszym i niewymagającym umiejętności obsługi różnych aplikacji jest notowanie ich w zeszycie. Takie rozwiązanie wciąż ma wielu zwolenników. Jednak prowadząc budżet domowy w zeszycie, można napotkać też pewne problemy i ograniczenia. Jakie wady i zalety ma planowanie wydatków w taki sposób?

Czym jest domowy budżet?

Wszystkie dochody, które osiągasz i miesięczne wydatki – zarówno te stałe, jak i nieregularne składają się na Twój budżet domowy. Jest to miesięczny lub roczny bilans przychodów i rozchodów dla całej rodziny. Takie planowanie pozwala na oszacowanie kosztów życia i pozwala lepiej zarządzać finansami domowymi.

Budżet domowy w zeszycie. Tworzenie budżetu gospodarstwa domowego.

Od czego zacząć?

Aby zaplanować budżet domowy. należy dokładnie przeanalizować, na co wydawane są pieniądze. Do najważniejszych pojęć, które trzeba przyswoić, należą:

  • 1. Dochody – czyli wszystkie pieniądze, którymi dysponujesz w danym miesiącu.
  • 2. Wydatki stałe – koszty życia ponoszone w ciągu miesiąca, np. czynsz, raty kredytów, zakupy spożywcze, rachunki za prąd, telefon, internet itp.
  • 3. Wydatki nieregularne – czyli takie, które pojawiają się jedynie raz, lub kilka razy w roku. Aby łatwiej je było uwzględnić w miesięcznym budżecie domowym, można obliczyć je w perspektywie rocznej i podzielić przez 12. Tę kwotę należy co miesiąc odkładać, a zgromadzone pieniądze przeznaczyć na pokrywanie wydatków nieregularnych. Do tej grupy kosztów należy np. remont mieszkania, ubezpieczenie samochodu, prezent urodzinowy, czy opłaty związane z wyjazdem na urlop.
  • 4. Bilans miesięczny, czyli kwota, która stanowi różnicę Twoich dochodów i wydatków w miesiącu. Pieniądze, które zostają w budżecie na koniec miesiąca, możesz przeznaczyć na różne cele, np. przelać na konto oszczędnościowe.
  • 5. Fundusz awaryjny to pieniądze przeznaczone na nieprzewidziane wydatki. Warto zasilać go z comiesięcznych oszczędności.
  • 6. Poduszka finansowa jest bardzo istotnym elementem planu oszczędzania. To pieniądze, które pozwolą Ci przetrwać różne problemy finansowe spowodowane np. nagłą chorobą lub zwolnieniem z pracy.

Od czego zacząć planowanie domowego budżetu

Tworzenie budżetu domowego w zeszycie

Na początku konieczne będzie spisywanie wydatków i dochodów – każda grupa na osobnej kartce papieru. Możesz to zrobić np. w formie tabeli, w której zawrzesz kategorie wydatków, planowane kwoty na ich pokrycie oraz realnie poniesione koszty. Nie przejmuj się, jeśli te wartości będą się różniły – planowanie budżetu domowego to długotrwały proces, który wypracowuje się metodą prób i błędów.

Tworzenie budżetu domowego w zeszycie

Zalety budżetu domowego w formie papierowej

Kwestią, która bardzo często skłania do prowadzenia budżetu domowego w zeszycie, jest niechęć do posługiwania się nowinkami technologicznymi. Papierowy budżet może być tak samo dobry, jak ten prowadzony w aplikacji, szczególnie jeśli nie jest on specjalnie skomplikowany.

Taki zeszyt, powieszony np. na drzwiczkach lodówki, ułatwia dostęp wszystkim domownikom. Dzięki temu każdy ma wgląd w sytuację finansową i plan oszczędnościowy.

Wiele osób ceni sobie też dowolność, jaką w kreowaniu strony wizualnej domowego budżetu daje samodzielne tworzenie zapisków.

Ograniczenia prowadzenia budżetu domowego w formie papierowej

Problemem, jaki może generować taka metoda spisywania wydatków, jest możliwość popełnienia błędu. Samodzielne prowadzenie obliczeń sprawia też, że trudniej namierzyć ewentualne pomyłki.

Nieuniknione poprawki i przekreślenia mogą także sprawić, że budżet domowy po pewnym czasie stanie się nieczytelny i mało estetyczny.

Budżet w formie papierowej

Dużą wadą prowadzenia domowego budżetu w zeszycie jest również fakt, że nie da się na bieżąco zmieniać danych. Każda taka poprawka wymaga ponownej kalkulacji.

Budżet domowy w zeszycie a inne sposoby na planowanie domowego budżetu

Jeśli nie boisz się nowoczesnych technologii, to narzędziem planowania budżetu domowego może być Twój smartfon lub laptop. Aplikacje, które pozwalają planować wydatki, bardzo ułatwiają to zadanie. Budżetem domowym możesz także zarządzać poprzez arkusz kalkulacyjny. To proste narzędzie pozwala szybko dokonywać wielu obliczeń i łatwo je modyfikować.

Planowanie budżetu domowego może być skuteczne niezależnie od formy, w jakiej tworzone są obliczenia. Możesz to robić na papierze, w telefonie czy na komputerze. Dla niektórych osób budżet domowy w zeszycie będzie najłatwiejszym do wprowadzania w codzienne życie rozwiązaniem. Chociaż może to być nieco kłopotliwe, to przy prowadzeniu budżetu domowego o prostej budowie, nie powinno stanowić większego problemu. Warto również pamiętać, że programy i aplikacje obsługujące budżet rodzinny mają różne dodatkowe funkcje ułatwiające codzienne zarządzanie finansami. Czasami warto więc dać szanse technologii.