Planowanie budżetu domowego to działanie, które może realnie poprawić Twoją sytuację finansową. Kontrola przychodów i wydatków pozwala na sprawne zarządzanie swoimi środkami i gromadzenie oszczędności. Te pieniądze są niezbędne, aby uzyskać bezpieczeństwo finansowe i dokonywać różnych inwestycji. Tworzenie budżetu domowego nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Jednak, aby taki plan sprawdził się w Twoim gospodarstwie domowym, musisz pamiętać o kilku, ważnych kwestiach. Co się składa na budżet domowy i jak go poprawnie obliczyć?

Od czego zacząć planowanie budżetu domowego?

Aby prawidłowo zaplanować budżet domowy, należy dokładnie przeanalizować przychody i wydatki. Te kalkulacje muszą być przeprowadzone bardzo starannie i zgodnie ze stanem faktycznym. Przygotowując się do tworzenia budżetu domowego, warto przyjrzeć się swoim wydatkom z poprzedniego miesiąca.

Planowanie budżetu domowego przez domowników

Dobry plan to taki, którego będziesz w stanie dotrzymać – nie zakładaj nierealistycznych celów i bież pod uwagę nieprzewidziane wydatki.

Jak i gdzie tworzyć swój budżet domowy?

Forma zapisków nie ma większego znaczenia. Możesz założyć zeszyt i odręcznie notować wszelkie obliczenia. Popularnym rozwiązaniem jest również arkusz kalkulacyjny lub któraś z aplikacji na telefon.

Kwestią wartą przemyślenia jest także okres planowania budżetu domowego. Zwykle takich obliczeń dokonuje się na miesiąc, jednak warto spojrzeć na nie również w perspektywie rocznej. Dzięki temu możesz przygotować się na wydatki nieregularne.

Kalkulator budżetu domowego

Jaką kwotą przychodów dysponujesz?

Aby zacząć tworzenie domowego budżetu, musisz policzyć, ile wyniosą Twoje przychody, czyli suma, którą możesz wydać w danym miesiącu. Pamiętaj, żeby uwzględniać jedynie te pieniądze, które na pewno uzyskasz. Dzięki temu nie braknie Ci funduszy na realizację niezbędnych wydatków.

Wszelkie dodatkowe środki i premie możesz przelać na konto oszczędnościowe, przeznaczyć na inwestycje lub wydać na inne cele.

Wydatki stałe – czym są?

Kolejnym krokiem jest obliczenie kosztów, które ponosisz każdego miesiąca. W budżecie domowym są to zwykle:

 • wydatki na zakupy spożywcze, chemię domową i kosmetyki,
 • koszty związane z mieszkaniem – opłaty za czynsz i media,
 • opłaty za transport – karta miejska, bilety jednorazowe oraz koszty paliwa,
 • wydatki na zdrowie – składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, leki,
 • ubezpieczenia,
 • raty kredytów, pożyczek i inne zobowiązania,
 • wydatki związane z dziećmi – np. opłaty za przedszkole,
 • środki na rozrywkę, hobby i inne przyjemności,
 • wydatki związane z zajęciami sportowymi,
 • inne koszty, które ponosisz każdego miesiąca.

Wydatki stałe. Liczenie domowego budżetu

Niektóre wydatki stałe można próbować ograniczyć, jednak część z nich jest całkowicie sztywna.

Wydatki zmienne

Kolejną grupą kosztów są wydatki zmienne. Możesz wpisywać je w budżet rodzinny w miesiącu, w którym je ponosisz. Jednak lepszym pomysłem będzie plan roczny, który uwzględnia je wszystkie. Uzyskaną po ich zsumowaniu kwotę możesz podzielić na 12 miesięcy i wkalkulować w miesięczny domowy budżet. Do tej grupy kosztów zaliczają się np.:

 • remonty i ubezpieczenie mieszkania,
 • naprawy, konserwacja i ubezpieczenie samochodu,
 • większe zakupy odzieżowe,
 • wakacje,
 • prezenty,
 • inne większe wydatki.

Rozłożenie tych kosztów na wszystkie miesiące sprawi, że będą one mniej obciążały domowy budżet. Dobrym pomysłem jest fundusz awaryjny, czyli oszczędności przeznaczone na niespodziewane wydatki.

Bilans domowego budżetu

Następnym etapem jest podliczenie i zsumowanie wszystkich kosztów, a następnie odjęcie tej sumy od przychodów. Dzięki temu dowiesz się jakie saldo otrzymasz na koniec miesiąca. Powinno ono być dodatnie, co oznacza, że będziesz w stanie pokryć wszystkie koszty życia i nie zabraknie Ci pieniędzy.

Skarbonka. Bilans domowego budżetu

Im wyższy bilans, tym stabilniejsza jest Twoja sytuacja finansowa – uzyskane nadwyżki pozwalają na zbudowanie poduszki finansowej i zabezpieczenie przyszłości rodziny.

Ujemne saldo – co robić?

Jeśli Twoje saldo jest zerowe lub ujemne, to znaczy, że zaplanowane obciążenia są zbyt duże w stosunku do dochodów. Jest to sytuacja niekorzystna, która może prowadzić np. do nadmiernego zadłużenia i utraty stabilności finansowej. W takim przypadku musisz szukać oszczędności. Łatwy sposób na ograniczenie kosztów to np.:

 • oszczędzanie na zakupach spożywczych,
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wody,
 • ograniczenie budżetu na rozrywkę i przyjemności.

W przypadku niekorzystnego bilansu finansowego możesz także rozważyć znalezienie dodatkowych źródeł dochodu, dzięki którym będziesz w stanie pokryć wszystkie rachunki.

Budżet domowy

Planowanie wydatków gospodarstwa domowego wymaga dokładności i cierpliwości. Jednak jest bardzo pomocne w zarządzaniu swoimi finansami. Zrozumienie co się składa na budżet domowy, sprawia, że kolejne wydatki będą łatwiejsze do zaplanowania. Mądre gospodarowanie pieniędzmi pozwala uzyskać stabilność finansową. To także dobry przykład dla dzieci, które warto uczyć podstaw ekonomii już od najmłodszych lat. Oszczędności to nie tylko pieniądze- to również poczucie bezpieczeństwa w niespokojnych czasach!