Pandemia sprawiła, że praca na home office wysunęła się na pierwszy plan. „Domowe biuro” już od dłuższego czasu jest memem w mediach społecznościowych, niesamowicie pobudzającym poczucie humoru i kreatywność ludzi. Ale jak pozytywny jest wpływ pracy zdalnej na produktywność i jakość życia, i czy taki rodzaj pracy się sprawdza?

Praca w czasie Covid 19

home-office-praca-w-czasie-pandemii-covid19
Podczas pandemii wiele osób zostało wysłanych na home office

W świetle danych GUS, z każdą kolejną falą pandemii liczby osób pracujących z domu podwoiły lub nawet potroiły. W II kwartale 2021 r. w formie pracy zdalnej swoje obowiązki zawodowe wykonywało 1831 tys. osób (co stanowiło 11,0 proc. wszystkich pracujących), spośród których 86,0 proc. pracowało w tej formie z powodu pandemii COVID-19. 

Pandemia ma bezpośredni wpływ na świat pracy i zatrudnienia. W wyniku wprowadzenia kwarantanny w połowie marca 2020 r. wielu pracodawców zostało zmuszonych do skierowania pracowników do zdalnych form pracy. Ale wielu z nich stanęło przed tym problemem po raz pierwszy w ogóle. 

Rewolucja cyfrowa sprawiła, że kwestia pracy zdalnej pojawiła się z nową siłą i nową perspektywą. Mimo początkowego zamieszania dość szybko zastosowaliśmy się do nowych realiów. Praca w formacie online sprawiła, że spojrzeliśmy na podejście do pracy z innej perspektywy i w pewnym stopniu zmieniliśmy nasze myślenie. Na przykład, nie jest konieczne, aby spotykać się za każdym razem w sali konferencyjnej w biurze lub, tym bardziej, latać na spotkania z innych krajów, aby omówić jakiekolwiek kwestie, ponieważ jest to całkowicie możliwe, aby zorganizować spotkanie online!

Zespołowa praca on-line – zalety

Poznaj zalety pracy na home office!

Z punktu widzenia pracodawcy, home office pozwala:

  • Znacząco obniżyć koszty poprzez oszczędności na czynszu, ochronie i kosztach sprzątania biura. Ponadto nie ma potrzeby kupowania mebli, a często także komputerów i innego sprzętu dla pracowników.

Porównaj te dwie opcje. Pierwszy pracodawca wynajmuje powierzchnię biurową, kupuje meble i komputery, podłącza Internet i telefon. I umieszcza dwóch programistów w tym biurze. Drugi pracodawca płaci za nielimitowany Internet i komunikację mobilną dla dwóch programistów i pozwala im pracować w domu. Kwestia jakości pracy i terminowości realizacji projektów jest rozwiązywana za pomocą wynagrodzeń akordowych. 

  • W wielu przypadkach kierownik, którego pracownicy pracują zdalnie, staje w obliczu dodatkowych zasobów na rynku pracy. Dzięki temu jest możliwość zatrudnienia specjalistów, którzy nie chcieliby lub nie mogliby dojeżdżać do biura. Mogą to być osoby niepełnosprawne lub mieszkańcy innych miast. Możesz nawet zatrudnić kogoś z innej strefy czasowej do pracy zdalnej. A wszystko to bez obniżania jakości siły roboczej.

Na przykład, firma specjalnie poszukiwała pracownika w regionie dalekiego wschodu, oddalonym o siedem stref czasowych od siedziby głównej. Dzięki temu pracodawca mógł zdążyć z realizacją zadań przed rozpoczęciem dnia pracy.

  • Osobnym punktem jest możliwość obniżenia kosztów wynagrodzeń. Jest to możliwe, ponieważ pracownicy z kategorii wymienionych w poprzednim akapicie często są skłonni pracować za mniejsze pieniądze niż inni pracownicy.
  • Więcej czasu na spotkania z bliskimi. Czas, który „tradycyjny” pracownik spędza na dojazdach do domu. Pracownik na home office może poświęcić czas na zabawę z własnymi dziećmi, jak również dodatkowy czas na utrzymanie porządku w domu/gospodarstwie domowym.  Poza tym osoby pracujące zdalnie wielokrotnie przekonały się, że domowe biuro stanowi dla nich komfortową atmosferę psychologiczną. Pozwala na przykład uniknąć spotkań z nieprzyjemnymi ludźmi i umożliwia odtwarzanie głośnej muzyki bez przeszkadzania innym pracownikom.

Praca zdalna – wady

  • Głównym minusem pracy zdalnej jest to, że nie nadaje się ona do każdego rodzaju działalności. Na przykład, taksówkarz, kasjer w supermarkecie lub praktykujący chirurg nie mogliby przejść na zdalne zatrudnienie, nawet gdyby chcieli.
  • Kolejnym ograniczeniem jest to, że pracownik nie może być bezpośrednio nadzorowany przez pracodawcę. Ponadto, spotkania z klientami/dostawcami/partnerami są częściej niewygodne do przeprowadzenia w domu. Choć istnieją przykłady, gdy duże umowy zostały podpisane przez firmę po „przyjaznych domowych spotkaniach”.
  • Profesjonalista będzie musiał zorganizować specjalne miejsce w swoim domu do pracy i będzie musiał być poważnie zmotywowany do roboty, a nie być zdekoncentrowany przez inne rzeczy. Jeśli ma rodzinę, będzie musiał podjąć wysiłek, aby przekonać ją do zaakceptowania „zasad gry” i postrzegania siedzenia przy biurku jako pracy, a nie rozrywki.

Jak znaleźć balans?

home-office-zachowanie-rownowagi-miedzy-zyciem-zawodowym-a-prywatnym
Zachowaj balans pomiędzy życiem a pracą

Praca w domu wiąże się z ryzykiem utraty równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W niedawnym sprawozdaniu  Fundacji Dublińskiej Unii Europejskiej się, że na całym świecie już panuje tendencja do wydłużania godzin pracy i samo wyzysku. 

„Wiele osób już teraz spędza 8,5 godziny non stop przy ekranach swoich komputerów, obawiając się, że robiąc regularne przerwy tracą swoją produktywność. Praca zdalna w domu zwiększy presję, aby udowodnić swoją ciężką pracę i dyscyplinę.  „Ponadto wielu po prostu brakuje interakcji społecznych z kolegami”. Takiego zdania jest Nadia Droz, szwajcarski psycholog i konsultant ds. zdrowia zawodowego. 

Czy home office się sprawdza?

czy-home-office-sie-sprawdza
Czy praca zdalna z domu się sprawdza?

Doświadczenie pracy w domu wygląda różnie, wszystko zależy od sytuacji pracownika. Każdemu pasuje co innego. Dla niektórych brak wydzielonego miejsca pracy lub stała obecność innych członków rodziny mogą prowadzić do dekoncentracji i stresu. Inni czują się bardziej komfortowo pracując na co dzień w biurze. Tak więc, sumując plusy i minusy home office dla pracowników w swojej firmie i biorąc pod uwagę specyfikę swojej działalności, pracodawca może określić, czy warto eksperymentować z przeniesieniem części swoich pracowników do pracy w formie zdalnej.