Prowadzenie fundacji często łączy się z działalnością charytatywną i społeczną, ale czy wiesz, że może być również źródłem dochodu? Istnieją legalne sposoby, dzięki którym fundacja może generować zysk, jednocześnie realizując swoje cele statutowe.

Sektor non-profit i organizacje pożytku publicznego to nie tylko wolontariat, lecz także przemyślane działania mające na celu osiągniecie stabilności finansowej.Poznaj regulacje prawne określające możliwości zarobkowania przez fundacje, dowiedz się, jak wyglądają zarobki w takich instytucjach i odkryj praktyczne wskazówki dotyczące pozyskiwania funduszy. W tym wpisie chcielibyśmy podzielić się informacjami, które mogą zmienić oblicze twojej fundacji. Dlatego, jeśli zastanawiasz się jak możesz zarobić na prowadzeniu fundacji – ten artykuł jest dla Ciebie.

Definicja fundacji

Fundacja to nietypowy podmiot na rynku, nie ma wątpliwości. Choć jej głównym zadaniem jest realizowanie celów społecznie użytecznych, pewnie często zadajesz sobie pytanie, czy możesz zarobić na prowadzeniu fundacji. Ta sprawiedliwa ciekawość już sama w sobie zasługuje na odpowiedź.

Fundacja jest organizacją z reguły non-profit, która działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz odpowiednio przygotowanego statutu. To właśnie w statucie fundacji precyzujemy cele i sposoby ich realizacji. Fundacja nie ma właścicieli, jest zarządzana przez zarząd, któremu na czele zazwyczaj stoi prezes. Fundator, tworząc fundację, może określić w statucie zasady tworzenia zarządu i powoływania jego członków.

Czy można zarobić na prowadzeniu fundacji?

Odpowiadając krótko, tak, można zarabiać prowadząc fundację, ale z kilkoma ale… Pamiętaj, że fundacja to organizacja non-profit, która ma realizować cele społecznie lub  gospodarczo użyteczne, a nie generować zyski dla jej założycieli czy personelu. Niemniej jednak, kadra zarządzająca i pracownicy zatrudnieni w fundacji mają prawo do otrzymywania pensji za swoją pracę. Kluczowe jest, aby wysokość tych wynagrodzeń była rozsądna i odpowiadała zakresowi obowiązków, a przede wszystkim była jawna i zgodna z misją fundacji.

Do generowania środków na działalność, fundacje mogą podjąć różnego rodzaju aktywności zarobkowe, ale pod warunkiem, że są one związane z ich statutowymi celami i będą reinwestowane w rozwój organizacji. Na przykład fundacja promująca edukację może otworzyć księgarnię, z której zyski będą przeznaczane na stypendia dla młodzieży. Działania komercyjne są dopuszczalne, pod warunkiem, że nie odbiegają od głównego celu fundacji i nie prowadzą do dystrybucji zysków poza organizację.

Prowadzenie fundacji jako działalności ekonomicznej

Prowadzenie fundacji jako działalności ekonomicznej może brzmieć dla niektórych niemalże paradoksalnie. Fundacja kojarzy się przecież z działaniami non-profit, skupionymi na dobru publicznym, a nie na zysku. Jednak trzymajmy się faktów – tak, fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i działać jako przedsiębiorstwo, a co za tym idzie – może na niej zarabiać. Oczywiście nie chodzi tu o pomnażanie prywatnych fortun, a o generowanie środków na realizację celów statutowych.

Jak to wygląda w praktyce? Wyobraź sobie, że prowadzisz fundację wspierającą edukację dzieci z mniejszych miejscowości. Masz pomysł na serię podręczników, które świetnie wpasują się w potrzeby edukacyjne tych dzieciaków. Tworzysz więc spółkę z o.o. – córkę fundacji, która zajmuje się wydawaniem tych podręczników. Dochody z tej działalności? Przekazujesz je na działania fundacji, finansując kolejne projekty, stypendia czy warsztaty.

Zarobki w fundacji – jak są uregulowane?

Zarobki w fundacji – kwestia nie tak prosta, jak mogłoby się wydawać, bo fundacja to przecież nie firma. Zgodnie z prawem fundacje ustanawiane są, by realizować określone cele społeczne lub charytatywne, a nie po to, aby generować zysk dla założycieli czy pracowników. Jednak nie oznacza to, że nie można otrzymywać wynagrodzenia za pracę wykonaną na rzecz fundacji. Otóż, członkowie zarządu fundacji, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, czy nawet założyciel mogą pobierać wynagrodzenie. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej musi być adekwatne do wykonywanych zadań oraz znajdować się w granicach rozsądku. Dlaczego? Bo fundacja jest po to, aby służyć ogółowi, a nie wzbogacać jednostki. 

Odpowiedź na to pytanie jest często kwestią regulacji wewnętrznych danej fundacji oraz przepisów prawa. Oto co musisz wiedzieć:

  • Wynagrodzenia powinny być szczegółowo określone w statucie fundacji lub w odpowiednich regulaminach.
  • Zarobki muszą być transparentne i uzasadnione względem rynkowych standardów, a także właściwie dokumentowane.
  • Ważne też, by stosowne organy fundacji (np. zarząd czy rada fundacji) przyjęły adekwatną politykę wynagrodzeń.

Praktyczne wskazówki jak zarabiać na prowadzeniu fundacji

Zacznijmy od czegoś oczywistego, ale często przez wiele osób pomijanego – pasji do tematu, który promuje Twoja fundacja. Bez autentycznego zaangażowania w misję i cele organizacji, trudno mówić o skutecznym prowadzeniu. To ona będzie napędzać Twój entuzjazm, nawet gdy przyjdą cięższe chwile. Ale ekscytacja to nie wszystko. Potrzebujesz mocnych fundamentów biznesowych. Rozważ różne formy prowadzenia działalności zarobkowej m.in. odpłatną działalność pożytku publicznego (OPP), które mogą wspierać Twoją fundację. Pamiętaj jednak o zgodności z prawem i statutem organizacji. Jak w każdym biznesie, kluczowe jest znalezienie niszy, która pozwoli Twojej fundacji wyróżnić się na tle innych.

Opracowanie szczegółowego planu biznesowego to podstawa. Wypunktuj główne cele, zasoby, które posiadasz, potencjalne źródła przychodów oraz grupę docelową, do której chcesz trafić. Nie zapomnij o wartości dodanej, którą może oferować Twoja fundacja – w końcu działasz w sektorze non-profit, gdzie liczy się przede wszystkim misja i wartość społeczna.

Pozyskiwanie dotacji i innych form finansowania

Fundacja, chcąc skutecznie pozyskiwać dotacje, powinna wypracować metodyczne podejście i kierować się kompleksową strategią finansowania. Oto kilka sprawdzonych sposobów:

  • Analiza możliwości: Zbadaj wszystkie dostępne źródła finansowania – zarówno publiczne, jak i prywatne. Nie ograniczaj się tylko do jednego rodzaju dotacji. Zwróć uwagę na konkursy grantowe, programy unijne, fundusze krajowe oraz międzynarodowe.
  • Partnerstwa: Wejdź w relacje z innymi organizacjami oraz instytucjami, które mogą wspierać Twoją działalność. Partnerstwa często zwiększają szanse na uzyskanie finansowania i pozwalają na realizację większych projektów.
  • Wizerunek i widoczność: Silna marka fundacji budzi zaufanie i ułatwia przekonanie darczyńców do wsparcia Twojej misji. Dbaj o obecność w mediach społecznościowych, regularnie aktualizuj stronę internetową i promuj swoje sukcesy i działalność.
  • Dopasowanie projektów: Starannie przygotowuj wnioski, upewniając się, że zgłaszane projekty harmonijnie wpisują się w cele i priorytety potencjalnych darczyńców. Personalizacja i dopasowanie wniosku jest kluczem do sukcesu.
  • Monitoring i ewaluacja: Daj darczyńcom jasny obraz, jak ich środki są wykorzystywane. Regularne raportowanie i transparentność działania zwiększają wiarygodność i zachęcają do dalszego wsparcia.

Oprócz pozyskiwania środków, nie zapominaj o innych formach wsparcia finansowego. Crowdfunding, sponsorzy, patronat mediowy czy wolontariat – wszystko to może przyczynić się do realizacji celów fundacji. 

Już wiesz jak zarobić na prowadzeniu fundacji. Działaj!

Praktyczne wskazówki jak prowadzić fundację zarobkowo to podstawa, ale teraz skupmy się na działaniu. Masz już wiedzę, więc pora oddać się pracy! Zacznij od określenia misji i celów fundacji – niech będą jasne dla Ciebie i Twojego zespołu, ale przede wszystkim dla potencjalnych darczyńców. Pamiętaj, że transparentność to klucz do budowania zaufania. Nie zapominaj również o networkingu. Współpraca z innymi organizacjami, udział w konferencjach lub szkoleniach to doskonały sposób na nawiązanie wartościowych kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości.

Bądź otwarty na feedback – słuchaj swoich beneficjentów i darczyńców. Tylko wtedy możesz się rozwijać i dostosowywać działania do stale zmieniającego się świata. Za każdym sukcesem stoją ciężka praca i niestrudzone dążenie do celu. Pamiętaj – sukces nie nadejdzie z dnia na dzień. Tak więc, jeśli masz plan i jesteś gotowy do działania, nic nie stoi na przeszkodzie, by Twoja fundacja zaczęła przynosić oczekiwane rezultaty. Dowiedziałeś się jak zarobić na prowadzeniu fundacji, pora wyjść z ram teorii i zacząć działać!