W dzisiejszych czasach coraz ważniejszym staje się aspekt samorozwoju. Z każdym dniem otaczający nas świat zmienia się, a co za tym idzie, dotychczas posiadana wiedza ulega przedawnieniu. Naprzeciw temu wychodzą szkolenia. Jest to obecnie jedna z najważniejszych form rozwoju zawodowego i osobistego. Dostępne są w różnych formach i typach, od online do stacjonarnych, indywidualnych do grupowych, krótkich sesji do intensywnych programów. Co kryje się za pojęciem szkolenie? Jakie są rodzaje szkoleń oraz które będzie najlepsze dla ciebie?

Definicja szkolenia

Szkolenie to proces dostarczania wiedzy w sposób planowany oraz systematyczny. Prowadzi również do rozwoju umiejętności oraz nawyków, które są potrzebne do wykonywania określonych zadań, lub za pomocą których można rozwiązać dane problemy. Dokonując uściślenia, można stwierdzić, że szkolenie jest cyklem wykładów, które poświęcone są konkretnemu zagadnieniu, a jego celem jest podniesienie kwalifikacji oraz rozwój umiejętności osób w nim uczestniczących.

definicja szkolenia

Jakie rodzaje szkoleń oferuje rynek edukacyjny

Obecnie rynek edukacyjny zawiera niezwykle szeroką ofertę szkoleń oraz kursów. Każda osoba, która ma ochotę rozwijać się, może znaleźć coś dla siebie. Jednak przy tylu opcjach trudno zdecydować, które z oferowanych szkoleń będzie idealne i spełni wszystkie nasze oczekiwania. Aby to sobie ułatwić, można dokonać podziału.

Wyróżnia się podział szkoleń ze względu na:

Liczebność uczestników

 • indywidualne
 • grupowe

Decydując się na formę indywidualną, uczestnik szkolenia ma bezpośredni i bieżący kontakt z trenerem, a tempo oraz intensywność pracy dopasowywane są pod niego. Podczas szkoleń grupowych cały program skupiony jest pod ogół grupy.

szkolenie grupowe

Dostępność

 • otwarte
 • zamknięte

Szkolenia otwarte oferują udział wszystkim osobom zainteresowanym tematem, którego dotyczy. Natomiast szkolenia zamknięte obejmują konkretną grupę uczestników, która składa się z osób przynależących do danej organizacji.

Charakter trenerów

 • wewnętrzne/wewnątrzzakładowe
 • zewnętrzne

Szkolenia wewnętrzne najczęściej organizowane są przez pracodawcę na rzecz swoich pracowników. Osoba, która przeprowadza szkolenie, pochodzi z tej samej organizacji, która je zleca. To wyróżnia je od szkoleń zewnętrznych. Te z kolei cechują się tym, że przeprowadzane są przez podmioty, które przynależą do niezależnych firm szkoleniowych lub instytucji edukacyjnych.

Wymiar miejsca przeprowadzania

 • online – przeprowadzane na platformach internetowych
 • offline – szkolenia stacjonarne

Szkolenia online niosą ze sobą wiele udogodnień. Po pierwsze pozwalają zaoszczędzić czas, który w przypadku szkoleń stacjonarnych trzeba poświęcić na dojazd. Co za tym idzie, generują również mniejsze koszty. Co więcej, są bardziej elastyczne. Można w nich uczestniczyć o każdej porze dnia i nocy. Natomiast szkolenia offline umożliwiają poznanie nowych osób z podobnymi zainteresowaniami oraz pozwalają na wymianę doświadczeń z ludźmi z tej samej branży.

szkolenie on-line

Rodzaj rozwijanych kompetencji

 • miękkie – umiejętności interpersonalne
 • twarde – umiejętności techniczne

Na rynku pracy coraz częściej poszukuje się wśród kandydatów nie tylko twardych umiejętności technicznych, ale również kompetencji miękkich. Szkolenia miękkie rozwijają kompetencje, które opierają się na interakcjach społecznych takich jak komunikacja, negocjacje czy zarządzanie zespołem. Szkolenia twarde pozwalają na doskonalenie umiejętności, które charakteryzuje łatwa mierzalność, można je nabyć a ich posiadanie udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów np. certyfikatu.

Formę

 1. Warsztaty – interaktywne i praktyczne sesje szkoleniowe. Podczas warsztatów uczestnicy przyswajają wiedzę w sposób praktyczny poprzez bezpośrednie doświadczenie oraz interakcje z innymi uczestnikami. Zazwyczaj trwają stosunkowo krótko (do kilku dni), a ich tempo jest szybkie i intensywne.
 2. Konferencje – mają charakter wydarzeń branżowych lub tematycznych. Zwykle trwają kilka dni i składają się z serii wykładów oraz paneli dyskusyjnych. Podczas ich trwania, pomiędzy uczestnikami dokonuje się wymiana wiedzy oraz doświadczeń.
 3. Kursy – czyli programy edukacyjne. Różnica pomiędzy szkoleniem a kursem jest subtelna. Celem kursu jest nauka konkretnej dziedziny, natomiast szkolenie jest pojęciem szerszym, które może obejmować inne formy edukacji takie jak warsztaty, czy konferencje wspomniane powyżej.
 4. Webinary – szkolenie za pośrednictwem internetu. Przybiera formę zdalnego wykładu na żywo. Jego uczestnicy mogą kontaktować się z prelegentem na bieżąco za pomocą komunikatorów na urządzeniach mobilnych.
 5. Bootcampy – intensywny program szkoleniowy, który trwa od kilku dni do kilku tygodni. Wymaga od uczestników dużo samodyscypliny oraz zaangażowania. Jego celem jest szybkie i skuteczne przekazanie uczestnikom wiedzy lub określonych umiejętności.
 6. Seminaria – ta forma szkolenia polega na wymianie wiedzy pomiędzy prowadzącym i uczestnikami. Zazwyczaj przybiera formę wykładu połączonego z dyskusją oraz ćwiczeniami. Często dotyczy specjalistycznej wiedzy na dany temat.
 7. Sympozja – jest to specjalna forma konferencji. Jej uczestnicy to najczęściej grupa ekspertów oraz specjalistów, którzy wymieniają swoje doświadczenia oraz debatują na określone tematy. Ich czas trwania to najczęściej kilka dni.

Który rodzaj szkolenia jest najbardziej odpowiedni dla ciebie?

Wiesz już jakie są rodzaje szkoleń? Ciągłe zmiany w otaczającym nas środowisku skłaniają do postawienia na samorozwój. Rynek edukacyjny oferuje szereg możliwości, które mogą nam to ułatwić. Mnogość form szkoleń sprawia, że każdy jest w stanie znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Na wybór najlepszego rodzaju mogą mieć wpływ takie czynniki jak: cel szkolenia, budżet, preferencje dotyczące liczby uczestników czy oczekiwania. Dla każdego z nas inna z form będzie najbardziej odpowiednia. Może być to szkolenie grupowe lub indywidualne, online lub offline, rozwijające kompetencje miękkie lub twarde. Wybór należy do ciebie.