Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA), założona w 1919 roku w Londynie, to największa i najbardziej prestiżowa globalna organizacja zrzeszająca najlepszych specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Od kilku lat CIMA współpracuje z American Institute of CPAs® (AICPA), tworząc silne międzynarodowe partnerstwo zrzeszającą setki tysięcy osób. Aby zdobyć członkostwo w tej elitarnej organizacji oraz tytuł CGMA® (Chartered Global Management Accountant), należy zaliczyć serię egzaminów i posiadać minimum trzy lata doświadczenia zawodowego. Jeśli interesuje Cię, jak rozpocząć tę kwalifikację jeszcze podczas studiów oraz jaki jest koszt CIMA, czyli ile kosztuje udział w programie, to zapraszamy do dalszej lektury!

CGMA od CIMA na uczelni wyższej

Partnerstwo pomiędzy AICPA & CIMA a wyselekcjonowanymi polskimi uczelniami wyższymi zaowocowała stworzeniem specjalistycznego programu CGMA. W ramach tej inicjatywy realizowane są dwa poziomy: CGMA Certificate in Business Accounting (Cert BA) dla studentów pierwszego stopnia (licencjackiego) oraz CIMA Diploma in Management Accounting (Dip MA) dla osób na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Uczestnictwo w tych programach w czasie studiów daje możliwość uzyskania cennych kwalifikacji zawodowych jeszcze przed rozpoczęciem profesjonalnej kariery.

Jakie są koszty uczestnictwa w programie CGMA od CIMA na uczelniach?

Uczestnictwo w programie CGMA od CIMA wymaga poniesienia określonych kosztów. Studenci mogą spodziewać się konkretnych opłat związanych z programem CIMA – koszt składa się z kilku elementów:

 • Jednorazowa opłata rejestracyjna, która pokrywa rejestrację w AICPA & CIMA.
 • Możliwość przystąpienia do egzaminu CGMA (BA2/OCS).
 • Zwolnienie z egzaminów Objective Tests na danym poziomie kształcenia.
 • Dostęp do bezpłatnego podręcznika w formie online przygotowującego do egzaminu.
 • Roczna subskrypcja członkowska.

Opłaty za poszczególne programy dla nowych kandydatów w 2024 kształtują się następująco:

 • CGMA Certificate in Business Accounting (Cert BA) wynosi £205.
 • CIMA Diploma in Management Accounting (Dip MA) to koszt £322.

O czym warto pamiętać?

 • W opłatę za rejestrację wliczone jest jedno podejście do egzaminu (BA2/OCS). Za każdą dodatkową próbę zdania egzaminu wymagana jest osobna opłata.
 • Studenci pierwszego stopnia są zwolnieni z opłaty subskrypcyjnej przez cały okres trwania studiów licencjackich. Cykl subskrypcji w CIMA rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku. Aby utrzymać aktywne konto AICPA, studenci są zobowiązani uregulować koszt za subskrypcję do 31 marca.
 • Po zdobyciu Certificate in Business Accounting lub Diploma in Management Accounting, student ma prawo zrezygnować z dalszego opłacania rocznej subskrypcji. Należy jednak pamiętać, że decyzja ta skutkuje utratą możliwości kontynuacji edukacji na wyższych poziomach Kwalifikacji CGMA, dostępu do zasobów edukacyjnych oraz członkostwa w międzynarodowej społeczności CIMA.
 • W przypadku, gdy finansowania programu jest realizowane przez pracodawcę, student może uzyskać fakturę w łatwy sposób online z poziomu swojego konta na platformie.

Dlaczego warto dołączyć jeszcze w czasie studiów do programu CGMA od CIMA?

Przystąpienie do programu CGMA oferowanego przez CIMA na uczelniach wyższych przynosi szereg korzyści, które sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla studentów. Oto główne zalety:

 • Możliwość uczestnictwa w kursach programu w języku polskim bądź angielskim, co pozwala na elastyczność i dopasowanie do indywidualnych preferencji językowych.
 • Szansa na uzyskanie zwolnień z egzaminów CIMA, co może znacznie przyspieszyć proces zdobywania Kwalifikacji Profesjonalnej.
 • Bezpłatny dostęp do bogatego zasobu materiałów edukacyjnych online, umożliwiający łatwiejsze i skuteczniejsze przygotowanie do egzaminów.
 • Możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz warsztatach, które są zaprojektowane, aby ułatwić przygotowania do egzaminu zewnętrznego.
 • Wsparcie od koordynatora programu na uczelni, który służy pomocą i wsparciem w kwestiach organizacyjnych i administracyjnych.

Podsumowanie

Udział w programie CGMA oferowanym przez CIMA na uczelniach wiąże się z kosztami, obejmującymi opłaty rejestracyjne, egzaminy i dostęp do materiałów edukacyjnych. Koszt ten różni się w zależności od poziomu kwalifikacji, zapewniając studentom dodatkową wartość przez dostęp do specjalistycznych kursów, materiałów i wsparcia. To inwestycja w przyszłą karierę w finansach i biznesie, oferująca znaczące korzyści edukacyjne i profesjonalne jeszcze przed wejściem na rynek pracy.

Artykuł zewnętrzny