Założenie własnej firmy to bardzo odważny i ryzykowny krok. Większość ludzi długo wstrzymuje się z tą decyzją z obawy, że przychody z działalności nie będą w stanie pokryć kosztów związanych np. z ZUSem, podatkami czy księgowością. Często w takim przypadku niedoszli przedsiębiorcy rezygnują z marzeń o własnym biznesie i tracą szczere chęci na założenie działalności gospodarczej. Jednak jest coś, co może pomóc w realizacji marzeń o własnej firmie – nierejestrowana działalność!

Kto może korzystać z nierejestrowanej działalności gospodarczej?

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku Konstytucja Biznesu wraz z Ustawą Prawo Przedsiębiorców wprowadziła istotne zmiany odnoszące się do prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób powstało prawo do prowadzenia działalność nierejestrowanej, dzięki której początkujący przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą. 

Ale od początku. Działalność nierejestrowana? Czym ona jest? Kto i kiedy może z niej skorzystać? Jakie korzyści wynikają z prowadzenia takiej działalności? 

Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w tym artykule. 

Czym jest działalność nierejestrowana?

Korzyści z prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana – czy też nierejestrowa lub nieewidencjonowana – to forma drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Nie wymaga ona rejestracji firmy w CEIDG, numeru NIP, REGON i konta bankowego.

Osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną, nie jest zobligowana do opłacania składek ZUS, prowadzenia księgowości czy odprowadzania okresowych zaliczek na podatek dochodowy. To znaczy, że jesteś również zwolniony z obowiązku wystawiania faktur – z wyjątkiem sytuacji, gdy klient jej zażąda. 

Działalność ta, podobnie jak działalność gospodarcza, ma charakter zarobkowy. Prowadzona jest w sposób ciągły i we własnym imieniu. To, co odróżnia działalność nierejestrową od gospodarczej to niski poziom przychodów. Jest to korzystny model współpracy przy szukaniu pracowników do firmy na zasady b2b (bez składek ZUS).

Kto może korzystać z działalności nierejestrowanej? 

Zgodnie z art. 5 Ustawy Prawo Przedsiębiorców, działalność nierejestrowaną prowadzić może osoba, która spełnia następujące warunki:

  • jest osobą fizyczną. Nie możesz prowadzić takiej działalności w ramach umowy spółki cywilnej.
    Tak jak w przypadku założenia działalności gospodarczej, musisz być osobą pełnoletnią,
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziła działalności gospodarczej i nie należała do spółki cywilnej,
  • jej przychód należny z racji prowadzonej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. To znaczy: jeżeli przychody z Twojej działalności w żadnym miesiącu 2022 roku nie przekroczą kwoty 1505 zł – możesz prowadzić działalność nierejestrowaną. W praktyce oznacza to, że jeśli jako podatnik w danym miesiącu przekroczysz tę kwotę, będziesz zmuszony zarejestrować działalność w tradycyjny sposób. Jako działalność gospodarczą.

Ważne! 

W przypadku, jeśli działalność, którą chcesz prowadzić, wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej lub została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców, nie możesz wykonywać jej jako działalności nieewidencjonowanej!

Do czego zobowiązany jest podatnik działalności nierejestrowanej?

Do czego zobowiązany jest podatnik nierejestrowanej działalności gospodarczej?

Prowadząc działalność nierejestrowaną, Twoim obowiązkiem jest prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży oraz rozliczenia z przychodów działalności w zeznaniu rocznym PIT-36. 

Jako przedsiębiorca zobowiązany jesteś również do tego, aby przestrzegać praw konsumentów (które związane są m.in. z reklamacją, zwrotem oraz naprawą). A także do tego, by wystawiać faktury bądź rachunki na żądanie klienta. 

Korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowanej

Korzyści z prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej.

Reasumując, nierejestrowana działalność gospodarcza posiada wiele zalet, wśród których wyróżnić możemy:

  • brak konieczności rejestracji działalności w Urzędzie Skarbowym, CEIDG czy GUS,
  • zwolnienie z opodatkowania VAT,
  • obowiązek prowadzenia jedynie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Nie ma konieczności prowadzenia drogiej i skomplikowanej księgowości,
  • możliwość wystawiania rachunków i faktur,
  • możliwość stworzenia własnego biznesu, bez obawy o to, czy pokryjesz wszystkie koszty podatkowe i księgowe.

Ważne! 

Pamiętaj, że rozstrzygnięcie tego, czy powinieneś zarejestrować działalność i rozliczać się jako osoba prowadząca działalność rejestrowaną, jest szczególnie ważne przy sprawach podatkowych. 

Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji ze strony Urzędu Skarbowego, zapoznaj się z materiałem Ministerstwa Rozwoju (link tutaj). Tu znajdziesz więcej szczegółów, dotyczących działalności gospodarczej nierejestrowanej.

Kto może korzystać z działalności nierejestrowanej?

Kto może korzystać z nierejestrowanej działalności gospodarczej w Polsce?

Najprościej rzecz ujmując, wg. ustawy Prawo Przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowaną może wykonywać każda (pełnoletnia) osoba fizyczna, której przychód należny z tej działalności w żadnym miesiącu nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 5 lat (60 miesięcy) nie wykonywała działalności gospodarczej.

Dlatego, jeśli od dłuższego czasu zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy, nie czekaj! Działalność nierejestrowana to świetny pomysł na start. Dzięki niej w końcu zrealizujesz marzenia o własnej firmie i postawisz pierwsze kroki w jej rozwijaniu!

Sprawdź również jak zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie!