Żyjemy w dość niepewnych czasach, którym towarzyszy wysoka inflacja i zmienna koniunktura gospodarcza. Z tego powodu wiele osób zastanawia się nad pewnym zabezpieczeniem, które w razie kryzysu pozwoli im zachować stabilność i płynność finansową, a tym samym wpłynie na poczucie bezpieczeństwa. Od lat dużą popularnością cieszy się w tej roli złoto, które jest wyjątkowo odporne na niestabilność gospodarczą. Z naszego artykułu dowiesz się, jak czerpać zyski ze zmienności cen złota.

Dlaczego warto inwestować w złoto?

Analizując wartość złota na przestrzeni lat, można dojść do wniosku, że niezależnie od zmieniającej się sytuacji politycznej i gospodarczej oraz wahań cen, na ogół utrzymuje ono stałą, długoterminową wartość. Jego popularność wzrasta wprost proporcjonalnie do malejącego zaufania nie tylko do światowych rządów, ale przede wszystkim do globalnego systemu finansowego. Jest ono również znacznie bardziej stabilne niż inne aktywa finansowe, dlatego też jest doskonałym wyborem dla inwestorów, którzy chcą zadbać o stabilność swojego portfela. Jako że jest cenione na całym świecie, istnieje duża pewność, że w każdej chwili będzie je można z korzyścią sprzedać nie tylko na rodzimych, ale także światowych rynkach. Ponadto jest to jednostka fizyczna. Jako że można mieć w dłoni jej namacalny dowód, zapewnia znacznie większy komfort psychiczny niż papiery wartościowe czy popularne ostatnio waluty cyfrowe.

Wszystko to sprawia, że inwestycja w złoto jest bardzo opłacalna, tym bardziej że można czerpać zyski ze zmienności jego cen.

sztabki złota

Co wpływa na zmienność cen złota?

Cena złota za gram może się wahać, co wynika z różnorodnych czynników. Pierwszym z nich jest polityka monetarna. Podniesienie stóp procentowych przez bank centralny na ogół skutkuje spadkiem cen złota. Ponadto ceny reagują na zmienność rynku związaną z podażą i popytem. Jeżeli popyt jest wyższy niż podaż, wartość złota spada i na odwrót. Ostatni istotny czynnik to inflacja. Zapotrzebowanie na zakup złota na ogół wzrasta, kiedy jest ona wysoka. Ta zmienność powoduje zaś, że z kupna złota i jego sprzedaży można czerpać jeszcze większe zyski. Jak to robić?

Przede wszystkim warto bardzo dokładnie obserwować światowe rynki i analizować podaż oraz popyt. To pozwoli kupić złoto w momencie, gdy będzie miało ono korzystną cenę. Dzięki temu można będzie nabyć go więcej. Działa to także w drugą stronę. Kiedy okaże się, że z różnych przyczyn, trzeba sprzedać cenny kruszec, najlepiej utrafić w gorączkę złota, kiedy popyt na nie będzie największy, przełoży się to bowiem na duży zysk.

Podsumowując, inwestycja w złoto to najlepszy sposób na finansowe zabezpieczenie się w trudnych i niepewnych czasach. Wynika to z faktu, że na ogół ma ono niską korelację z innymi aktywami finansowymi. Aby jednak inwestycja była jak najbardziej opłacalna, warto obserwować aktualne tendencje dotyczące ceny kruszcu za gram, a także podaż i popyt. Dzięki temu będzie można czerpać zyski ze zmienności cen złota.

Materiał zewnętrzny